11 χρόνια 68% ΟΧΙ σε όνομα με «Μακεδονία»

| upd 16 Ιανουαρίου 2018 13:14
0
38

2007–2018. 11 χρό­νια μετά από το Βέτο Καρα­μαν­λή …το ποσο­στό των Ελλή­νων που λέει ΟΧΙ ακό­μα και στο σύν­θε­το όνο­μα με τη λέξη «Μακε­δο­νία» παρα­μέ­νει στο 68%… αν βέβαια ισχύ­ει η δημο­σκό­πη­ση.

Αν δεν φοβό­ντου­σαν το πολι­τι­κό κόστος …θα είχαν ξεπου­λή­σει την υπό­θε­ση από παλιά. Βέβαια τώρα έχου­με ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρει από πρα­ξι­κο­πή­μα­τα και πως να μετα­τρέ­πει τα δημο­ψη­φί­σμα­τα σε Μνη­μό­νια 7.500 σελί­δων με νέα χρέη και δεσμεύ­σεις σε βάθος 99 χρό­νων.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας