Οι αγωνίες του Μακρόν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Προ­κά­λε­σαν εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς οι Γάλ­λοι πολι­τι­κοί (στις αποι­κί­ες, στους πολέ­μους του ΝΑΤΟ κ.λπ.), πάντα υπη­ρε­τώ­ντας τους τοκο­γλύ­φους …αλλά στο θέμα των gay …σπα­ρά­ζουν από αυθόρ­μη­τη αλλη­λεγ­γύη…

Τα μωρά που απο­κε­φά­λι­ζαν οι μισθο­φό­ροι της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ… έπρε­πε να πεθά­νουν όπως τα 576.000 μωρά στο Ιράκ… «Ο σκο­πός αγιά­ζει τα μέσα» δίδα­σκαν οι Ιησουί­τες… στα σχο­λεία των οποί­ων μαθή­τευ­σε κι ο «φιλεύ­σπλα­χνος» Μακρόν.

Πηγή: newsbeast.gr

Υπο­γράμ­μι­ση: Ιδιω­τι­κή Ιησουι­τι­κή Σχο­λή
Πηγή: telegraph.co.uk
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας