17.000 κόσμο μάζεψε ο Καρράς στη Σόφια!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

O Βασί­λης Καρ­ράς …γέμι­σε με 17.000 κόσμο ένα στά­διο ολό­κλη­ρο …στη Σόφια της Βουλ­γα­ρί­ας! Ήταν κι άλλοι 5.000 που δεν κατά­φε­ραν να μπουν για­τί είχαν εξα­ντλη­θεί τα εισι­τή­ρια.

Πηγή: iefimerida.gr

Ο Βασί­λης Καρ­ράς είναι ένας από τους πιο αγα­πη­μέ­νους λαϊ­κούς τρα­γου­δι­στές, έχο­ντας αρκε­τούς φανς.

Στα νυχτε­ρι­νά μαγα­ζιά που εμφα­νί­ζε­ται γίνε­ται πανι­κός, ωστό­σο, σε μία του εμφά­νι­ση κατά­φε­ρε να κάνει κάτι μονα­δι­κό. Να μπει στο Βιβλίο Γκί­νες.

Ο τρα­γου­δι­στής κατά­φε­ρε να γεμί­σει το στά­διο Arena με 17.000 άτο­μα, ενώ 5.000 δεν κατά­φε­ραν να μπουν καθώς δεν βρή­καν εισι­τή­ριο. Ο Βασί­λης Καρ­ράς είναι ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος που το γεμί­ζει και γι’ αυτό μπή­κε στο Βιβλίο των ρεκόρ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας