Ήταν όντως «σαρωτική» η νίκη του Μακρόν;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Ψήφι­σαν μόνο ένας στου δύο Γάλ­λους κι από αυτούς το 1/3 μόλις ψήφι­σε την μαριο­νέ­τα των Rothschild που λέγε­ται Macron. Με λίγα λόγια θα φτά­σει να ελέγ­χει τα 3/4 της Γαλ­λι­κής Βου­λής ένας νεα­ρός Τρα­πε­ζι­κός Υπάλ­λη­λος που ψήφι­σε πρα­κτι­κά μόλις ένας στους έξι Γάλ­λους ψηφο­φό­ρους.

 

Οι εκλο­γο­μά­γει­ρες των τοκο­γλύ­φων …ανε­βά­ζουν στην εξου­σία και πάλι έναν υπη­ρέ­τη των Rothschild …κι επο­μέ­νως τίπο­τα δεν πρό­κει­ται να πάει στρα­βά γι’ αυτούς. Μόνο η πορεία του Δημο­σί­ου Χρέ­ους απο­δει­κνύ­ει για ποιους δου­λεύ­ουν όλοι αυτοί οι πολι­τι­κοί …που τα δυτι­κά ΜΜΕ λατρεύ­ουν να αγιο­ποιούν.

Πηγή: skai.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας