7 μήνες φυλάκιση για το «Πού είναι τώρα ο Παύλος σου;»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Στο εξής αν ρωτή­σε­τε χήρο ή χήρα που είναι ο νεκρός τους… με ύφος περι­παι­χτι­κό… πάτε φυλα­κή! Οι Δικα­στές δίνουν ρεσι­τάλ του ίδιου ακρι­βώς επι­πέ­δου με αυτό των ανε­γκέ­φα­λων της Χρυ­σής Αυγής. Χρη­σι­μο­ποιούν κάθε γελοία αφορ­μή για να δημιουρ­γή­σουν νομι­κά προη­γού­με­να κατα­στο­λής της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου.

 

Κάποιους φαί­νε­ται θέλουν να ευχα­ρι­στή­σουν και χρη­σι­μο­ποιούν τους νόμους κατά βού­λη­ση.

Αλλού γίνο­νται σημεία και τέρα­τα με το Δημό­σιο Χρή­μα, με μεγα­λε­μπό­ρους ναρ­κω­τι­κών κι όπλων και περ­νά­νε δεκα­ε­τί­ες για να κατα­λή­ξουν σε παρα­γρα­φή τα πάντα… και για μία λεκτι­κή επί­θε­ση, που δεν περιεί­χε καν κάποια βρι­σιά, έβγα­λαν και από­φα­ση φυλά­κι­σης.

Αν κάποιος φώνα­ζε στην Δήμη­τρα Λιά­νη «Πού είναι ο Ανδρέ­ας σου;» θα έπρε­πε να συλ­λη­φθεί βάσει αυτής της από­φα­σης;

Το «Που ‘σαι Θανά­ση;» του Ζαμπέ­τα θα πρέ­πει να θεω­ρη­θεί κι αυτό …περι­ύ­βρι­ση νεκρού μετά μου­σι­κής;

Πηγή: newsbomb.gr
Πηγή: mixanitouxronou.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας