Αλυτρωτικός ο χαρακτήρας του ονόματος «Μακεδονία του Βαρδάρη»

| upd 7 Ιανουαρίου 2018 00:01
0
21

Πρό­τα­ση που είχε γίνει και πριν από 25 χρό­νια το «Μακε­δο­νία του Βαρ­δά­ρη» …και που την απο­δέ­χο­νται οι Σκο­πια­νοί, για­τί πάντα έτσι ονό­μα­ζαν την περιο­χή τους. Έτσι ανέ­γρα­φαν και στους δικούς τους χάρ­τες.

Και φυσι­κά είναι αλυ­τρω­τι­κός ο χαρα­κτή­ρας του ονό­μα­τος …αφού υπάρ­χουν και οι άλλες «Μακε­δο­νί­ες» όπως δεί­χνουν στους χάρ­τες τους κι όπως βρο­ντο­φω­νά­ζουν με κάθε ευκαι­ρία… Του Βαρ­δά­ρη, του Πιρίν ή του Αιγαί­ου …η Μακε­δο­νία είναι μία… Αυτό είναι το σύν­θη­μά τους. Δεν το έκρυ­ψαν ποτέ και βάζουν τέτοιους χάρ­τες ακό­μα και στις τάξεις των σχο­λεί­ων.

Πάντως έχει ενδια­φέ­ρον η κατά­στα­ση. Μόλις ο Γκρού­εφ­σκι άρχι­σε να πλη­σιά­ζει τον Πού­τιν και να απο­μα­κρύ­νε­ται από το ΝΑΤΟ… τα Σκό­πια έπα­θαν ξαφ­νι­κά «τρο­μο­κρα­τία», «ανα­τα­ρα­χές» και «πρα­ξι­κό­πη­μα». Εκλο­γές άρον-άρον και πριν καν σχη­μα­τι­στεί κυβέρ­νη­ση …έσπρω­χναν όλοι να τους βάλουν άμε­σα στο ΝΑΤΟ… ακό­μα και οι δικοί μας οι «αναρ­χο­κομ­μου­νι­στές» του ΣΥΡΙΖΑ και οι πατρι­δέ­μπο­ροι των ΑΝΕΛ.

Ο Καρα­μαν­λής που ήταν δεξιός είπε ΟΧΙ στην επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ… οι «αναρ­χι­κοί» του ΣΥΡΙΖΑ …δεν βλέ­πουν την ώρα να βάλουν όλα τα Βαλ­κά­νια στο ΝΑΤΟ.

Προ­δό­τες και πρά­κτο­ρες μέχρι το μεδού­λι, από πάπ­που προς πάπ­που…

Πηγή: newsbeast.gr

Πηγή: kathimerini.gr

Πηγή: newsit.gr

Πηγή: voria.gr

Πηγή: protothema.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας