Αναρχικός πράκτωρ Θου-Βου 007 εν δράση…

0
298

Αναρ­χι­κός πρά­κτωρ Θου-Βου 007 φωτο­γρα­φί­ζει αστυ­νο­μι­κούς, κρυμ­μέ­νος πίσω από έναν σημα­το­δό­τη. Οι αστυ­νο­μι­κοί έκλει­σαν τον δρό­μο για να μπο­ρέ­σει η πυρο­σβε­στι­κή να σβή­σει τη φωτιά στο δια­τη­ρη­τέο που τελού­σε υπό κατά­λη­ψη στη Λεωφ. Στρα­τού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Ο πρά­κτωρ Θου-Βου πιθα­νόν θα ανε­βά­σει τις φωτο­γρα­φί­ες του στο “επα­να­στα­τι­κό” Indymedia-Soros… και θα νιώ­σει ότι η νίκη …είναι προ των πυλών.

Οι αστυ­νο­μι­κοί που έπαι­ζαν με τα κινη­τά τους …ίσως δεν τον αντι­λή­φθη­καν …ή απλά τον έγρα­ψαν στα τέτοια τους, που είναι το πιο πιθα­νό. Τον φωτο­γρά­φι­σα κι εγώ με φλας για να δω την απο­ρη­μέ­νη φάτσα του …να τον δω να μου ζητά­ει εξη­γή­σεις μπρο­στά στους αστυ­νο­μι­κούς που φωτο­γρά­φι­ζε αυτός χωρίς την άδειά τους …αλλά ήταν τόσο κοι­μι­σμέ­νος που δεν είδε καν τη δική μου φλα­σιά. Μου στέ­ρη­σε το γέλιο της χρο­νιάς ο απα­ρά­δε­κτος.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας