Αντικαπιταλιστές, Rolex, εκατομμύρια και το …χαμόγελο του παιδιού

| upd 26 Ιανουαρίου 2018 16:34
0
202

Ο Κου­τσού­μπας τον έσκι­σε τον Κοντο­νή. Σηκώ­νει με άνε­ση …μισό κιλό Rolex με το ένα χέρι. Ο Κοντο­νής το φορά­ει στο δεξί …ως κόσμη­μα. Ο υπέρ­γη­ρος κι υπε­ρά­νω χρη­μά­των Γλέ­ζος που ήθε­λε να μειώ­σει τους μισθούς των βου­λευ­τών …για­τί δεν χαρί­ζει τους μισθούς του από τις Βρυ­ξέλ­λες …στο Χαμό­γε­λο του Παι­διού; Εκτός κι αν τα σάβα­να έχουν τσέ­πες …και δεν θέλει να πάει στον Παρά­δει­σο δίχως πορ­το­φό­λι.

Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, ο Ντα­λά­ρας, ο Σαβ­βό­που­λος, η Αλε­ξί­ου δεν μάζε­ψαν αρκε­τά εκα­τομ­μύ­ρια μέχρι σήμε­ρα …για να χαρί­σει ο καθέ­νας τους από ένα εκα­τομ­μύ­ριο στο Χαμό­γε­λο του Παι­διού; Στα πόσα εκα­τομ­μύ­ρια χορ­ταί­νουν από λεφτά αυτοί οι αντι­κα­πι­τα­λι­στές;

Το αρι­στε­ρό χέρι ψηλά να φανεί η …αρι­στε­ρο­σύ­νη και το δεξί χαμη­λά να κρύ­ψου­με το ROLEX!

Πηγή: newsit.gr

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας