Αστυνομικοί εμπόδισαν μέλη της ΠΟΕΔΗΝ να βγουν από τα γραφεία τους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

 

Στο υπουρ­γείο Υγεί­ας βρί­σκε­ται εδώ και λίγη ώρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας με τους εργα­ζό­με­νους στα δημό­σια νοσο­κο­μεία να προ­σπα­θούν να τον συνα­ντή­σουν.

Τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ βρί­σκο­νται από το πρωί συγκε­ντρω­μέ­να στα γρα­φεία της Ομο­σπον­δί­ας που βρί­σκο­νται ακρι­βώς απέ­να­ντι από το υπουρ­γείο Υγεί­ας.

Οι εργα­ζό­με­νοι προ­σπά­θη­σαν να βγουν από την είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας όπου στε­γά­ζο­νται τα γρα­φεία τους, εμπο­δί­στη­καν όμως από τους αστυ­νο­μι­κούς οι οποί­οι βρί­σκο­νται στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας.

Τελι­κά οι εργα­ζό­με­νοι υπο­χώ­ρη­σαν και επέ­στρε­ψαν στα γρα­φεία της Ομο­σπον­δί­ας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας