Η ατάκα τιμωρείται στη ΝΔ… η παιδεραστία όχι!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Και για να μην ξεχνιό­μα­στε… η Νέα Παι­δε­ρα­στία …διέ­γρα­ψε σε μηδε­νι­κό χρό­νο τον Φαή­λο Κρα­νι­διώ­τη για μία ατά­κα στο Facebook …αλλά ΔΕΝ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΠΟΤΕ τον Νίκο Γεωρ­γιά­δη για την υπό­θε­ση της παι­δε­ρα­στί­ας στην οποία εμπλέ­κε­ται.

 

Κι ο ΣΥΡΙΖΑ απαί­τη­σε από τον Μητσο­τά­κη να δια­χω­ρί­σει τη θέση του από τις θέσεις του Φαή­λου Κρα­νι­διώ­τη …αλλά κανείς δεν απαί­τη­σε από τον Μητσο­τά­κη να κάνει δηλώ­σεις κατά της Παι­δε­ρα­στί­ας και να κατα­δι­κά­σει όσους εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τη φτώ­χεια και την πεί­να ανή­λι­κων αλλο­δα­πών για να εξα­σκή­σουν την ανω­μα­λία τους …όσο πιο οικο­νο­μι­κά γίνε­ται…

Με μία τέτοια δήλω­ση όμως θα κατα­δί­κα­ζε τη μισή Showbiz και τη μισή Βου­λή …χώροι που έχουν ιδιαί­τε­ρη προ­τί­μη­ση σε ανή­λι­κα αγο­ρά­κια και κορι­τσά­κια …και μετά φορούν γρα­βά­τα, μας κου­νούν το δάχτυ­λο και ζητούν να σοβα­ρευ­τού­με για να σωθεί η χώρα.

Πηγή: tvxs.gr
Πηγή: koutipandoras.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας