Χίλαρι Κλίντον: Δέχτηκα πόλεμο από Σκοπιανές ιστοσελίδες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Οι Σκο­πια­νοί χάλα­σαν τη σού­πα της Χίλα­ρυ… οι Ελλη­νό­φω­νοι όμως …δεν χόρ­ται­ναν να τη γλεί­φουν όλη μέρα…

Η Χίλα­ρι Κλί­ντον δήλω­σε ότι στην απώ­λεια των αμε­ρι­κα­νι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών έπαι­ξαν ρόλο οι αρνη­τι­κές ειδή­σεις που δια­δί­δο­νταν από ιστο­σε­λί­δες που έχουν έδρα τα Σκό­πια. Αυτό υπο­στη­ρί­ζει η σκο­πια­νή εφη­με­ρί­δα «Βέτσερ» (φωτό).
Κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας της στην Καλι­φόρ­νια, η Κλί­ντον παρα­πο­νέ­θη­κε ότι βρι­σκό­ταν υπό συνε­χή πίε­ση από ιστο­σε­λί­δες ξένων χωρών και εται­ρειών που απευ­θύ­νο­νταν στους Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες.
Μετα­ξύ των ιστο­σε­λί­δων αυτών ήταν και από τα Σκό­πια, όπως τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας, όμως, ότι ο όλε­θρος προ­ήλ­θε από ρωσι­κές ιστο­σε­λί­δες που παρου­σιά­ζο­νται στην αγγλι­κή γλώσ­σα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας