Δε θα γλυτώσουμε ποτέ από τα σκουπίδια της «ενημέρωσης»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
15

Ο ίδιος «πεντά­μορ­φος» και «πανέ­ξυ­πνος» που έγρα­ψε μία γελοιό­τη­τα για να ειρω­νευ­τεί τις παχου­λές που τολ­μούν να βγουν στην παρα­λία, χωρίς να έχουν γυμνα­σμέ­να κορ­μιά, ώστε να γου­στά­ρει ο κάθε ανώ­μα­λος ματά­κιας που μπαί­νει στη θάλασ­σα για να αυνα­νι­στεί, κι όχι να κολυ­μπή­σει… ειρω­νεύ­ε­ται τώρα αυτούς που συμπό­νε­σαν την ανο­ρε­κτι­κή Νανά Καρα­γιάν­νη.

Το περί­ερ­γο είναι ότι τα ΜΜΕ επι­λέ­γουν τις συγκε­κρι­μέ­νες παπα­ριές να τις ανα­πα­ρά­γουν και να τις ανα­δεί­ξουν, όταν στο facebook κυκλο­φο­ρούν πολύ πιο αξιό­λο­γα κεί­με­να με λογι­κή, με ποιό­τη­τα και βάθος.

Στα­μα­τή­σα­με να βλέ­που­με TV να γλι­τώ­σου­με από τα σκου­πί­δια και τα σκου­πί­δια μας ακο­λου­θούν παντού.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας