Δημήτρης Νάτσιος: «Έμφυλες Ταυτότητες»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
14

Στο βίντεο που ακο­λου­θεί ο δάσκα­λος και θεο­λό­γος Δημή­τρης Νάτσιος μιλά­ει για τις “Έμφυ­λες Ταυ­τό­τη­τες” και την προ­σπά­θεια επι­βο­λής τους στα σχο­λεία από το Παι­δα­γω­γι­κό Ινστι­τού­το και το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Η ομι­λία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 11 Μαρ­τί­ου 2017 στο Κιλ­κίς και μαγνη­το­σκο­πή­θη­κε από το Kilkis Web TV. Αξί­ζει να το δεί­τε όλοι, ασχέ­τως εάν ορι­σμέ­νοι δεν συμ­φω­νούν με τις θρη­σκευ­τι­κές αντι­λή­ψεις του ομι­λη­τή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας