«Έδυσε» ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ: Δείτε το νέο σήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

«Ο ήλιος ο πρά­σι­νος, ο ήλιος που ανα­τέλ­λει» παρα­με­ρί­στη­κε και το νέο έμβλη­μα της Δημο­κρα­τι­κής Συμπα­ρά­τα­ξης είναι πέντε πρό­σω­πα.

Η νέα επι­λο­γή παρου­σιά­στη­κε στο συνέ­δριο της Δημο­κρα­τι­κής Συμπα­ρά­τα­ξης και είναι πέντε πρό­σω­πα δια­φο­ρε­τι­κού χρώ­μα­τος που συμ­βο­λί­ζουν τις παρα­τά­ξεις που απο­τε­λούν τη ΔΗΣΥ.

Συγκε­κρι­μέ­να πρό­κει­ται για τις παρα­τά­ξεις: ΠΑΣΟΚ, Δημο­κρα­τι­κή Αρι­στε­ρά, Κίνη­μα Δημο­κρα­τών Σοσια­λι­στών, ΕΔΕΜ, Κινή­σεις Πολι­τών.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας