ΕΦΣΥΝ: Το πρωτοσέλιδο της μπουρδολογίας

0
39

H Μοσάντ των Συντα­κτών …πέφτει σε κατά­θλι­ψη. Θλι­βε­ρές προ­σπά­θειες να απα­ξιώ­σουν το Συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ παρα­μεί­νει στην εξου­σία, για να μας «δια­φω­τί­σει» λίγο ακό­μα. Να περά­σει εκτός από το Σκο­πια­νό και κανέ­ναν νόμο για την Παι­δε­ρα­στία… Μην μεί­νει κανέ­νας παρα­πο­νε­μέ­νος.

Τα έβα­λαν όλα στην πρώ­τη σελί­δα: Συνω­μο­σιο­λό­γους, υπο­ψία για Soros, κρυ­φές συνο­μι­λί­ες με την Αμε­ρι­κα­νι­κή Πρε­σβεία, διχά­ζουν τον λαό, ανα­πά­ντη­τα ερω­τή­μα­τα, ασυ­ντό­νι­στοι… Τόσες απα­νωτές παπα­ριές σε πρω­το­σέ­λι­δο …δεν γνώ­ρι­σε ποτέ εφη­με­ρί­δα.

Κι όλα αυτά από ποιους;
Από αυτούς που δεν μιλά­νε στην Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία;
Από αυτούς που δεν σχε­τί­ζο­νται με τον Soros;
Από αυτούς που δεν διχά­ζουν τον λαό;

Ασυ­ντό­νι­στοι όντως οι διορ­γα­νω­τές… Όχι όμως πρά­κτο­ρες και ρου­φιά­νοι των ξένων…

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας