Εκδότες Αντιφασίστες και τα θαλασσοδάνεια που φόρτωσαν στις πλάτες μας σε συνεργασία με τους Τραπεζίτες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Αξέ­χα­στους αγώ­νες κατά του φασι­σμού έδω­σαν οι «δημο­κρά­τες» ντα­βα­τζή­δες του Ελλη­νι­κού Τύπου και οι τοκο­γλύ­φοι την ίδια στιγ­μή για αντάλ­λαγ­μα …τους χορη­γού­σαν δάνεια εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων χωρίς εγγυ­ή­σεις …που εννο­εί­ται πλη­ρώ­σα­με εμείς …κι ειδι­κό­τε­ρα οι φτω­χό­τε­ροι αυτής της χώρας.

 

Και μετά οι γνω­στοί εκα­τομ­μυ­ριού­χοι παπα­τζή­δες της Αρι­στε­ράς …προ­σπά­θη­σαν όλοι μαζί να μας πεί­σουν ότι οι αγράμ­μα­τοι ντε­λι­βε­ρά­δες της Χρυ­σής Αυγής είναι οι εκπρό­σω­ποι του Κεφα­λαί­ου …ενώ οι πρά­κτο­ρες του δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χου Soros του London School of Economics υπη­ρε­τούν τον λαό, τη δημο­κρα­τία και την «αλή­θεια» …αυτή που βολεύ­ει τους Rothschild και τον Σιω­νι­σμό.

Πηγή: ethnos.gr
Πηγή: tanea.gr
Πηγή: rizospastis.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας