Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για το Σαββατοκύριακο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Τι κι αν έχου­με φτά­σει στα μέσα του Ιου­νί­ου; Το καλο­καί­ρι… αγνο­εί­ται και αφή­νει πίσω του -και αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο- παρα­πο­νε­μέ­νους, όσους σχε­δί­α­ζαν να βολ­τά­ρουν ή να σπεύ­σουν στις παρα­λί­ες!

Η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία εξέ­δω­σε νέο έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης του και­ρού, με βρο­χές, καται­γί­δες και πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας. 

Ανα­λυ­τι­κά:

Α. Σάβ­βα­το (17–06-2017)
Από το από­γευ­μα η Μακε­δο­νία και στα­δια­κά η Θεσ­σα­λία, η Θρά­κη και πιθα­νώς οι Σπο­ρά­δες, η Φθιώ­τι­δα και τα υπό­λοι­πα νησιά του Βόρειου Αιγαί­ου.

Την Κυρια­κή (18–06-2017)
Η Πελο­πόν­νη­σος, η Στε­ρεά, η Ευβοια, οι Σπο­ρά­δες και πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα η Χαλ­κι­δι­κή, οι Κυκλά­δες και το Ανα­το­λι­κό Αιγαίο. Τη νύχτα τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν.

 

Η πρό­γνω­ση του και­ρού για το Σάβ­βα­το

 

Μακε­δο­νία, Θρά­κη
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που στα­δια­κά θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στα δυτι­κά και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να, που από το από­γευ­μα κατά τόπους θα είναι ισχυ­ρά, τη νύχτα στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα εξα­σθε­νή­σουν.
Άνε­μοι: Ασθε­νείς μετα­βλη­τοί και από το βρά­δυ βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 29 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα αυξη­θούν οπό­τε θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και στην Ήπει­ρο σπιο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές. Βελ­τί­ω­ση από το βρά­δυ.
Άνε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 4 και από το από­γευ­μα στο Ιόνιο τοπι­κά 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 31 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σος
Και­ρός: Στα βόρεια λίγες νεφώ­σεις που στα­δια­κά θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, οι οποί­ες από το βρά­δυ θα εντα­θούν στη Θεσ­σα­λία και πιθα­νώς στις Σπο­ρά­δες και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά. Στα νότια λίγες νεφώ­σεις που τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες τοπι­κά θα αυξη­θούν, οπό­τε θα σημειω­θούν πρό­σκαι­ρες βρο­χές στα ορει­νά.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από αργά το βρά­δυ στα βόρεια βόρειοι έως 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 33 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλά­δες, Κρή­τη
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που το βρά­δυ στα βόρεια θα αυξη­θούν.
Άνε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ που από το βρά­δυ θα στρα­φούν σε δυτι­κούς με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδε­κά­νη­σα
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που από το από­γευ­μα στα βόρεια τοπι­κά θα αυξη­θούν και από το βρά­δυ θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 31 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Αττι­κή
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που από το μεση­μέ­ρι τοπι­κά θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα σημειω­θούν καται­γί­δες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 31 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που στα­δια­κά θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες το από­γευ­μα πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και από το βρά­δυ βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 28 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Λέσβος
Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που από το βρά­δυ θα αυξη­θούν και κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα σημειω­θούν καται­γί­δες πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και τη νύχτα έως 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 20 έως 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

 

Δεί­τε σε χάρ­τες πού θα βρέ­χει το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο

 

Πηγή χαρ­τών: ΕΜΥ, Poseidon

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας