HΠΑ: Η Τουρκία να σεβαστεί την ιστορία της Αγίας Σοφίας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ κάλε­σε την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση να δια­τη­ρή­σει τον ναό της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη με τέτοιο τρό­πο ώστε να γίνε­ται σεβα­στή η πολύ­πλευ­ρη ιστο­ρία του.

Όταν ρωτή­θη­κε από τον δημο­σιο­γρά­φο Μιχά­λη Ιγνα­τί­ου ποια είναι η άπο­ψη της Ουά­σινγ­κτον για την πρό­θε­ση του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν να μετα­τρέ­ψει την Αγία Σοφία σε τέμε­νος, η Χέδερ Νάου­ερτ, εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, απά­ντη­σε: «Η Αγία Σοφία είναι ένας χώρος ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας και το κατα­νο­ού­με και το σεβό­μα­στε. Οπό­τε ζητά­με από την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση να δια­τη­ρή­σει την Αγία Σοφία με τέτοιο τρό­πο ώστε να γίνε­ται σεβα­στή η πολύ­πλευ­ρη ιστο­ρία της».

«Ανα­γνω­ρί­ζου­με ότι έχει μεγά­λη σημα­σία για άλλες θρη­σκεί­ες, για πολ­λές θρη­σκεί­ες. Γι’ αυτό θα ενθαρ­ρύ­να­με την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση να τη δια­τη­ρή­σει», πρό­σθε­σε η Νάου­ερτ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας