Ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Βουλή

| upd 16 Ιανουαρίου 2018 17:01
0
8

Τελι­κά ποιος νομο­θε­τεί σ’ αυτήν τη χώρα; Υπο­γρά­φουν νομο­σχέ­δια το ένα πίσω από το άλλο για τα οποία ποτέ δεν είχαν ενη­με­ρώ­σει τους πολί­τες. Ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή.

Αυτοί που δια­γρά­φουν όσους βου­λευ­τές δεν υπα­κούν κι απαι­τούν την παραί­τη­σή τους …για το τελευ­ταίο που ενδια­φέ­ρο­νται είναι η πραγ­μα­τι­κή δημο­κρα­τία και για αδιά­βλη­τα συστή­μα­τα ψηφο­φο­ρί­ας… Τρα­γι­κοί κι αυτοί …και πιο τρα­γι­κοί εμείς όμως.

Πηγή: enikos.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: tovima.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας