ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και η εξουσία στην Ελλάδα

| upd 28 Ιανουαρίου 2018 01:12
0
42

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ανέ­βα­σαν τη Χού­ντα στην εξου­σία …οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ανέ­βα­σαν και τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξου­σία. Κι αν κιν­δυ­νέ­ψει η εξου­σία από εξε­γέρ­σεις …το ΝΑΤΟ και πάλι θα παρέμ­βει για να μην αλλά­ξει το παρα­μι­κρό με υπο­γρα­φή της Γενιάς του Πολυ­τε­χνεί­ου. Είμα­στε σε καλά χέρια… Μας αγα­πά­νε!

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας