ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι κυρώσεις στην Ρωσία για την Ουκρανία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Oι κυρώ­σεις τις οποί­ες επι­βάλ­λουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία θα παρα­μεί­νουν σε ισχύ ωσό­του η Μόσχα απο­συρ­θεί από την ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου Σον Σπάι­σερ.

«Εν μέρει για αυτό επι­βάλ­λο­νται κυρώ­σεις (…) Μέχρι (οι Ρώσοι) να φύγουν από την ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, θα συνε­χί­σου­με να επι­βάλ­λου­με κυρώ­σεις στη Ρωσία, και πιστεύ­ου­με ότι αυτή είναι τμή­μα της Ουκρα­νί­ας, και έτσι οι κυρώ­σεις θα παρα­μεί­νουν» σε ισχύ, επέ­μει­νε ο Σπάι­σερ κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης των δημο­σιο­γρά­φων.

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ συνα­ντή­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα με τον πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Πέτρο Πορο­σέν­κο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας