Ιταλία: Τραυματιοφορέας σκότωνε ασθενείς για να παίρνει «μίζες» από γραφεία τελετών

| upd 24 Δεκεμβρίου 2017 17:37
1
25

Σοκ προ­κα­λεί ένα ασύλ­λη­πτο και συνά­μα ανα­τρι­χια­στι­κό περι­στα­τι­κό στην Κατά­νια της Σικε­λί­ας.

Ένας τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ας σκό­τω­νε τους ασθε­νείς κατά τη μετα­φο­ρά τους με το ασθε­νο­φό­ρο ώστε να βγά­ζει εκα­το­ντά­δες ευρώ, από τα γρα­φεία τελε­τών.

Ο τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ας, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για τον θάνα­το του­λά­χι­στον τριών ανθρώ­πων, έβα­ζε αέρα στις φλέ­βες των ασθε­νών για να πεθά­νουν και στη συνέ­χεια έπαιρ­νε 300 ευρώ για κάθε κηδεία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας