Κ. Παπανάτσιου: Σε πέντε δόσεις η καταβολή του ΕΝΦΙΑ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Τη δυνα­τό­τη­τα εξό­φλη­σης του ΕΝΦΙΑ σε πέντε και όχι σε τέσ­σε­ρις δόσεις θα δώσει στους πολί­τες το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, όπως γνω­στο­ποί­η­σε η υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Κατε­ρί­να Παπα­νά­τσιου.

Μιλώ­ντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι μπο­ρεί να χρειά­ζε­ται νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση, αλλά στό­χος είναι η διευ­κό­λυν­ση των πολι­τών.

Σύμ­φω­να με την υφυ­πουρ­γό, οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των θα μπο­ρέ­σουν να πλη­ρώ­σουν τον ΕΝΦΙΑ κατα­βάλ­λο­ντας την πρώ­τη δόση τον Σεπτέμ­βριο και την τελευ­ταία τον Ιανουά­ριο.

Η ίδια προ­α­νήγ­γει­λε για το 2018 τέλη κυκλο­φο­ρί­ας πιο ανα­λο­γι­κά, βάσει των κυβι­κών του οχή­μα­τος, των ρύπων του και της παλαιό­τη­τάς του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας