Κώστας Καραμανλής: Δεν υφίσταται Μακεδονικό Έθνος

Ο πρώην Πρωθυπουργός συνομιλώντας για το ζήτημα σημειώνει πως το μήνυμα που η χώρα πρέπει να στείλει στο Σκοπιανό πρέπει να είναι καθαρό και σαφές.

| upd 16 Ιανουαρίου 2018 11:51
0
20

Παρέμ­βα­ση για το Σκο­πια­νό σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Real News φέρε­ται να έκα­νε και ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Καρα­μαν­λής.

Σε συνο­μι­λη­τές του ο Κώστας Καρα­μαν­λής εμφα­νί­ζε­ται να τονί­ζει σύμ­φω­να την εφη­με­ρί­δα πως «Δεν υφί­στα­ται μακε­δο­νι­κό έθνος» και «Αυτό πρέ­πει να γίνει καθα­ρό και επι­σή­μως απο­λύ­τως απο­δε­κτό».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας