Με μάσκες κυκλοφορούν οι αστυνομικοί λόγω σκουπιδιών στην Πάτρα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Ούτε οι αστυ­νο­μι­κοί δεν μπο­ρούν να “κάνουν καλά” τη δυσο­σμία που ανα­δύ­ε­ται από τους σωρούς των σκου­πι­διών, που εξα­κο­λου­θούν να στοι­βά­ζο­νται και στην αχαϊ­κή πρω­τεύ­ου­σα, όπως και στις υπό­λοι­πες περιο­χές της Ελλά­δας.

Κάποιοι από αυτούς φορούν ακό­μη και χει­ρουρ­γι­κές μάσκες για να απο­φύ­γουν -όσο μπο­ρούν- να εισπνεύ­σουν τα κατά­λοι­πα των σκου­πι­διών που η ζέστη και ο αέρας μετα­φέ­ρουν παντού.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας