Μέσι: Χάρισε τα αποφάγια του γάμου του σε Τράπεζα Τροφίμων κι έγινε Παγκόσμια Είδηση!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
20

Ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος, μεγα­λο­φο­ρο­φυ­γάς Μέσι… χάρι­σε τα απο­φά­για από το γλέ­ντι του γάμου του, αυτά που θα πήγαι­ναν στα σκου­πί­δια δηλα­δή, σε Τρά­πε­ζα Τρο­φί­μων κι έγι­νε Παγκό­σμια Είδη­ση! Λες και μπο­ρού­σε να τα που­λή­σει και να γίνει πλου­σιό­τε­ρος!

Φαντα­στεί­τε να έδι­νε και τίπο­τα ζεστά 50δόλαρα τι θα ακού­γα­με;

Απο­φά­για έδω­σε ο «φιλάν­θρω­πος» κατά τους δημο­σιο­κά­φρους… αυτός που βγά­ζει του­λά­χι­στον 40.000.000 δολά­ρια κάθε χρό­νο.

 
 Πηγή: protothema.gr
 
 Πηγή: bbc.com

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας