Οι μισθοί των Τραμπ, Μέρκελ, Πούτιν και Μακρόν

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Εντυ­πω­σιά­στη­καν οι δημο­σιο­γρά­φοι με τον μισθό του Trump… Με τους μισθούς των δημο­σιο­γρά­φων στο χρε­ο­κο­πη­μέ­νο MEGA, που ήταν μεγα­λύ­τε­ροι από αυτών της Merkel, δεν ανη­συ­χού­σε κανείς.

Πηγή: iefimerida.gr


Πολ­λά γρά­φτη­καν το τελευ­ταίο διά­στη­μα από τα διε­θνή ΜΜΕ, για το πόσα χρή­μα­τα κερ­δί­ζει ο Μπα­ράκ Ομπά­μα, από τις ομι­λί­ες του, τώρα που έφυ­γε από τον Λευ­κό Οίκο.

Πόσα «βγά­ζουν» όμως οι εν ενερ­γεία ηγέ­τες χωρών; Μακράν το «πάνω χέρι» σε αυτόν τον τομέα τον έχει ο Ντό­ναλντ Τραμπ, όπως δεί­χνει η λίστα που δημο­σί­ευ­σε το Business Insider, με στοι­χεία του CNN, καθώς ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος εισπράτ­τει 400.000 δολά­ρια τον χρό­νο.
Πίσω του, ο Τζά­στιν Τρι­ντό, καθώς ο μισθός του πρω­θυ­πουρ­γού του Κανα­δά είναι 260.000 δολά­ρια, δηλα­δή 18.000 δολά­ρια περισ­σό­τε­ρα από το ποσό που εισπράτ­τει η Ανγκε­λα Μέρ­κελ ως Καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας.
Στα μισά της λίστας με τους μισθούς των προ­έ­δρων και πρω­θυ­πουρ­γών των ισχυ­ρό­τε­ρων οικο­νο­μι­κών είναι ο Εμα­νου­έλ Μακρόν- 198.700 δολά­ρια τον μήνα. Ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος είναι πάνω από την Τερέ­ζα Μέι (186.119 δολά­ρια) και τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν (137.650), ενώ πολύ πίσω, τελευ­ταί­ος της λίστας, είναι ο πρό­ε­δρος της Κίνας Σι Τζιν­πίνγκ (20.600 δολά­ρια).

Υπο­γράμ­μι­ση: …«τη διε­τία της κρί­σης και του µνη­µο­νί­ου η οικο­γέ­νεια (ατο­µι­κό εισό­δη­µα και εται­ρεία) Πρε­τε­ντέ­ρη δήλω­σε κάτι παρα­πά­νω από 700.000 ευρώ, ο Μανώ­λης Καψής 250.000 ευρώ, ο Νίκος Στρα­βε­λά­κης 430.000 ευρώ, ο Παύ­λος Τσί­µας 410.000 ευρώ και η Όλγα Τρέ­µη 480.000 ευρώ».
Πηγή: pitsirikos.net
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας