Η Ναταλία Γερμανού προωθεί την …καφεμαντεία

| upd 28 Ιανουαρίου 2018 13:46
0
18

Με μία ανεκ­δι­ή­γη­τη σοβα­ρό­τη­τα η «δια­νο­ού­με­νη» Νατα­λία Γερ­μα­νού δια­φη­μί­ζει εκτε­νώς (τσά­μπα άρα­γε;) μια καφε­τζού ως επι­τυ­χη­μέ­νη πραγ­μα­τι­κή μάντισ­σα του μέλ­λο­ντος και μάλι­στα διε­θνούς ακτι­νο­βο­λί­ας.

Λει­τούρ­γη­μα απο­κα­λούν την συστη­μα­τι­κή απο­βλά­κω­ση των πολι­τών από τις ύαι­νες της «ενη­μέ­ρω­σης».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας