Νεοταξική κατήχηση και από την Goody’s…

Έμπαινες; Ε... δεν έμπαινες!

| upd 9 Φεβρουαρίου 2018 17:54
0
48

Νεο­τα­ξι­κή κατή­χη­ση από την Goody’s. Τώρα o «Δια­φω­τι­σμός» έρχε­ται και μέσω …fastfood. Το σποτ επι­με­λή­θη­κε η TopCAT-Μοδιά­νο…

Γλωσ­σό­φι­λα σε προ­το­μή μου­σεί­ου, από­με­ρα gay bar, σεξουα­λι­κό γλεί­ψι­μο μπι­φτε­κιού από Rich Bitch… σπά­σι­μο αυτο­κι­νή­των πλου­σί­ων που παρ­κά­ρουν παρά­νο­μα… (οι φτω­χοί παρ­κά­ρουν πάντα νόμι­μα)…

Απο­τέ­λε­σμα;
Τρι­πλά­σιες οι αρνη­τι­κές κρι­τι­κές από τις θετι­κές.
Μαρ­κε­τί­στες για τα μπά­ζα…

Αν μέσα στην κρί­ση θέλεις να υπη­ρε­τή­σεις τις νέες «αξί­ες» όπως τις επι­βάλ­λουν οι «δια­φω­τι­στές» των τοκο­γλύ­φων και του ΝΑΤΟ και θέλεις να απο­βλα­κώ­σεις τους νέους με σάπιες κι ηλί­θιες μόδες …μοι­ραία θα χάσεις πολ­λούς πελά­τες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας