Ο «δαιμονικός» Πούτιν χαρίζει φόρους σε 50 εκατομμύρια Ρώσους

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 14:55
0
50
Ο κ. Πούτιν αναφέρθηκε εκτενώς στα τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Ρώσους πολίτες, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την παραγραφή φόρων που οφείλουν στο δημόσιο 50 εκατομμύρια ψηφοφόροι περιλαμβανομένων και ατομικών επιχειρήσεων. REUTERS

Όσες φορές απέ­τυ­χαν να κατευ­θύ­νουν τους ψηφο­φό­ρους-πρό­βα­τα να ψηφί­σουν ό,τι βολεύ­ει περισ­σό­τε­ρο την Ελίτ και τους τοκο­γλύ­φους …έφται­γε πάντα ο «δαι­μο­νι­κός» Πού­τιν …αυτός που χαρί­ζει φόρους σε εκα­τομ­μύ­ρια Ρώσους …την ίδια στιγ­μή που οι πρά­κτο­ρες της Βου­λής κατα­στρέ­φουν εκα­τομ­μύ­ρια Έλλη­νες.

Πηγή: Mignatiou.com

Πηγή: Ναυ­τε­μπο­ρι­κή

Πηγή: Ναυ­τε­μπο­ρι­κή

Πηγή: Πρώ­το Θέμα
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας