Ομπάμα: Ο εκλεκτός των τοκογλύφων

| upd 10 Νοεμβρίου 2017 21:16
1
29
Barack Obama

Να έχεις διπλα­σιά­σει το Αμε­ρι­κά­νι­κο Χρέ­ος, να έχουν θησαυ­ρί­σει οι μαφιό­ζοι της Goldman Sachs, να ρίχνεις 26.000 βόμ­βες ετη­σί­ως σε χώρες με έγχρω­μους ανα­λώ­σι­μους ανθρώ­πους …και κάθε ανα­φο­ρά στο όνο­μά σου να προ­κα­λεί απα­νω­τούς οργα­σμούς στους πρά­κτο­ρες της δημο­σιο­γρα­φί­ας σε παγκό­σμιο επί­πε­δο.

Δεν μπο­ρεί… θα υπάρ­χει κάποιο μπό­νους για τους γλεί­φτες της εξου­σί­ας. Με κάποιον τρό­πο θα αμεί­βο­νται ανα­λό­γως το πόσο βαθιά εισχω­ρεί η γλώσ­σα τους στον πάτο των εκλε­κτών των τοκο­γλύ­φων.

Πηγή: newsbeast

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας