Όμηροι της Εφορίας οι μισοί Έλληνες

0
25

Απει­λού­νται με κατα­σχέ­σεις 1.700.000 πολί­τες αυτή τη στιγ­μή ενώ πάνω από 990.000 έχουν ήδη κατα­σχε­τή­ρια …για να πλη­ρώ­νο­νται απρό­σκο­πτα οι τόκοι από τα δάνεια που πάρ­θη­καν για τα επι­κλι­νή υπο­βρύ­χια που δεν πήρα­με, για τα φλε­γό­με­να Απά­τσι, τα Ολυ­μπια­κά Αόρα­τα, τα αερι­ζό­με­να F-16, τα αντι­κέ κανό­νια του Μοδιά­νο, το ανύ­παρ­κτο C4I, την εκπαί­δευ­ση στα ελι­κο­φό­ρα του ’60… καθώς και για τα θαλασ­σο­δά­νεια κομ­μά­των, πολι­τι­κών, δημο­σιο­γρά­φων, του Καπόν και της Σάρας και της Μάρας. 

Στη φυλα­κή …μόνο ο Τσο­χα­τζό­που­λος …πατριώ­τη!

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας