Πάγκαλος: «Καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος»

0
20
Θεόδωρος Πάγκαλος | Menelaos Myrillas / SOOC

Οι πρά­κτο­ρες του ΝΑΤΟ …με τις πλά­τες των αφε­ντι­κών γίνο­νται εθνι­κι­στές προς τον Ερντο­γάν αλλά ως προς τα Σκό­πια …γίνο­νται γεν­ναιό­δω­ροι αντιε­θνι­κι­στές.

Ανα­λό­γως τα συμ­φέ­ρο­ντα των ξένων οι ελλη­νό­φω­νες βου­βου­ζέ­λες των τοκο­γλύ­φων αλλά­ζουν ρητο­ρι­κή στο λεπτό.

Ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑΣΟΚ, Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος, υπο­στή­ρι­ξε ότι το τουρ­κι­κό θέμα είναι τερά­στιο καθώς «ο εχθρός είναι αδυ­σώ­πη­τος» και δήλω­σε ότι «ο μόνος καλός Τούρ­κος είναι ένας νεκρός Τούρ­κος». Υπο­στή­ρι­ξε ότι οι Τούρ­κοι δεν έχουν την έννοια του δικαί­ου.

Μιλώ­ντας στο ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΪ, ο Θ. Πάγκα­λος ανα­φέρ­θη­κε στις σχέ­σεις της Ελλά­δας με την Τουρ­κία, επι­ση­μαί­νο­ντας πως όσο καλή πίστη και να δεί­ξει η ελλη­νι­κή πλευ­ρά δεν πρό­κει­ται να βρε­θεί λύση καθώς οι Τούρ­κοι είναι αδυ­σώ­πη­τοι. «Είναι τερά­στιο θέμα το τουρ­κι­κό, είναι αδυ­σώ­πη­τος ο εχθρός και δεν πρό­κει­ται να ξεπε­ρα­στεί όση καλή πίστη και να δεί­ξου­με».

Παράλ­λη­λα, υπο­στή­ρι­ξε ότι ο μόνος καλός Τούρ­κος είναι ο νεκρός Τούρ­κος, καθώς τους λεί­πουν στοι­χειώ­δεις έννοιες, όπως η έννοια του δικαί­ου. «Ο μόνος καλός Τούρ­κος είναι ένας νεκρός Τούρ­κος. Εγώ το πιστεύω για­τί δεν έχω βρει καλό Τούρ­κο. Τους λεί­πουν στοι­χειώ­δεις έννοιες. Ο Τούρ­κος δεν έχει την έννοια του δικαί­ου».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας