Το ΠΑΜΕ διαλύει κάθε τι το Ελληνικό προς όφελος των ξένων «αρπακτικών»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Το ΠΑΜΕ, το «αντι­μο­νο­πω­λια­κόν»… καθα­ρί­ζει συστη­μα­τι­κά τον αντα­γω­νι­σμό για λογα­ρια­σμό των ξένων πολυ­ε­θνι­κών, ώστε παρά τη θέλη­ση των κατα­να­λω­τών, οι ξένοι να απο­κτή­σουν «τυχαία» τον έλεγ­χο της αγο­ράς στην Ελλά­δα και να επι­βάλ­λουν τα δικά τους ξένα «πλα­στι­κά» προ­ϊ­ό­ντα.

 

Το ΠΑΜΕ δεν γνω­ρί­ζει ξένες «λέξεις» όπως DANONE, STARBUCKS, NESTLE, UNILEVER, McDonalds, MediaMarkt, P&G, Bolton κ.λπ.…

Κάνει τα πάντα ώστε να σβή­σουν οι εται­ρί­ες Ελλη­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων και να αλώ­σουν την αγο­ρά οι ξένοι χρη­μα­το­δό­τες της συμ­μο­ρί­ας.

 Πηγή: tovima.gr
 Πηγή: 902.gr
 Πηγή: reporter.gr
 Πηγή: imerisia.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας