Το παράπονο ενός καπνιστή

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

Βάζουν στα πακέ­τα των τσι­γά­ρων αηδια­στι­κές εικό­νες καρ­κί­νου…

  1. Για­τί δεν βάζουν στα κου­τιά των McDonalds’s εικό­νες υπέρ­βα­ρων παι­διών;
  2. Για­τί δεν βάζουν εικό­νες βασα­νι­σμέ­νων πει­ρα­μα­τό­ζω­ων στα καλ­λυ­ντι­κά;
  3. Για­τί δεν βάζουν σε μπύ­ρες και κρα­σιά εικό­νες με ακρω­τη­ρια­σμέ­να θύμα­τα μεθυ­σμέ­νων οδη­γών;
  4. Για­τί δεν βάζουν εικό­νες με κλέ­φτες πολι­τι­κούς στη φορο­λο­γι­κή μας δήλω­ση;
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας