ΠΑΣΟΚ: «Να αποπεμφθεί ο Καμμένος λόγω ‘αισχρής ανάρτησής’ του στο Twitter»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Την απο­πο­μπή του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας, Πάνου Καμ­μέ­νου, με αιχ­μή τη «χθε­σι­νή του αισχρή ανάρ­τη­ση της γρα­βά­τας» στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter ζήτη­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παύ­λος Χρη­στί­δης.

 

«Μας έχει συνη­θί­σει ο υπουρ­γός Άμυ­νας Πάνος Καμ­μέ­νος σε συμπε­ρι­φο­ρές και αναρ­τή­σεις επι­πέ­δου χαμαι­τυ­πεί­ου. Με τη χθε­σι­νή του αισχρή ανάρ­τη­ση της γρα­βά­τας, όμως, ξεπέ­ρα­σε ακό­μη και τον εαυ­τό του» σχο­λί­α­σε ο κ. Χρη­στί­δης.

Πρό­σθε­σε ακό­μη πως το γεγο­νός πως ο υπουρ­γός Άμυ­νας επι­χεί­ρη­σε  να απο­δώ­σει την ανάρ­τη­ση στο παι­δί του «κάνει την συμπε­ρι­φο­ρά του ακό­μη χει­ρό­τε­ρη».

«Δεν μπο­ρεί να παρα­μέ­νει άλλο υπουρ­γός. Αν είχε τσί­πα, θα έπρε­πε να έχει ήδη παραι­τη­θεί. Ο κ Τσί­πρας οφεί­λει να τον απο­πέμ­ψει» κατέ­λη­ξε ο κ. Χρη­στί­δης.

Η επί­μα­χη ανάρ­τη­ση που ανέ­βη­κε στον λογα­ρια­σμό του κ. Καμ­μέ­νου στο Twitter λίγο μετά την ολο­κλή­ρω­ση του Eurogroup κατέ­βη­κε στη συνέ­χεια από τον λογα­ρια­σμό, ενώ ακο­λού­θη­σε tweet του υπουρ­γού Άμυ­νας το οποίο ανέ­φε­ρε: «Πάλι χτύ­πη­μα από το παι­δί στο λογα­ρια­σμό μου το κατε­βά­ζω».

Πηγή: naftemporiki.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας