Πλαστικές σακούλες: Μάλλον μας δουλεύουν!

0
70

Για να προ­στα­τέ­ψου­με δήθεν το περι­βάλ­λον, καλού­μα­στε από 01.01.2018 να πλη­ρώ­σου­με 0,04 € για κάθε πλα­στι­κή σακού­λα στα supermarket’s. Δηλα­δή από τη στιγ­μή που τη πλη­ρώ­νου­με δεν ρυπαί­νει; Οι φωστή­ρες της πολι­τι­κής ως συνή­θως βλέ­πουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, όταν εστιά­ζουν την προ­σο­χή τους στις πλα­στι­κές σακού­λες και δεν ενδια­φέ­ρο­νται για τις πλα­στι­κές φιά­λες και συσκευα­σί­ες που έχουν κατα­κλύ­σει τον πλα­νή­τη.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας