Πλησιάζει ο Μεσογειακός κυκλώνας!

0
180

Ο Μεο­σγεια­κός κυκλώ­νας (Medicane) πλη­σιά­ζει την Ελλά­δα και ο Σάκης Αρνα­ού­το­γλου προει­δο­ποιεί και δίνει όλα τα πραγ­μα­τι­κά δεδο­μέ­να για την έντα­ση και τα φαι­νό­με­να που θα προ­κα­λέ­σει και τις περιο­χές που ανα­μέ­νε­ται να πλή­ξει.

Δεί­τε ανα­λυ­τι­κά όσα είπε ο έμπει­ρος προ­γνώ­στης και­ρού της ΕΡΤ και για τις και­ρι­κές συν­θή­κες που θα επι­κρα­τή­σουν σε όλη την χώρα μέχρι και την ερχό­με­νη Τετάρ­τη.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας