Σ. Αραβία: Απετράπη επίθεση τρομοκρατών στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας απέ­τρε­ψαν μια επί­θε­ση στο Μεγά­λο Τέμε­νος της Μέκ­κας, μετέ­δω­σαν τα κρα­τι­κά τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα αλ Ιχμπα­ρί­για και αλ Αρα­μπί­για.

Το αλ Αρα­μπί­για ανέ­φε­ρε ότι εντο­πί­στη­καν δύο πυρή­νες τρο­μο­κρα­τών στη Μέκ­κα και ένας τρί­τος στην Τζέ­ντα. Η επί­θε­ση που απο­τρά­πη­κε θα στο­χο­θε­τού­σε τους πιστούς μέσα στο τέμε­νος, σύμ­φω­να με το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο.

Δεν μετα­δό­θη­καν άλλες λεπτο­μέ­ρειες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας