«Συγκλόνισε» το σύμπαν ο Θάνατος του Μητσοτάκη…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Επει­δή όπως είπα­με όλα τα κόμ­μα­τα ανή­κουν σε μία κυβέρ­νη­ση …αυτή των απο­γό­νων των Υπουρ­γών του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου και οι ντα­βα­τζή­δες επί­σης υπη­ρε­τούν τα ίδια ξένα συμ­φέ­ρο­ντα… ο θάνα­τος του συγ­γε­νή και κλη­ρο­νό­μου του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου …συγκλό­νι­σε το Σύμπαν.

Ο Μητσο­τά­κης που ήθε­λε να ονο­μα­στούν τα Σκό­πια “Μακε­δο­νία” …ο Μητσο­τά­κης που ξεκί­νη­σε το επι­θε­τι­κό ξεπού­λη­μα της χώρας, για να μειώ­σει τα έξο­δα του κρά­τους δήθεν κι από την άλλη έχω­σε στην πολι­τι­κή όλο του το σόι και στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο χιλιά­δες άλλους αυλι­κούς του… ο φίλος του Bush… ο “Yes sir!” των τοκο­γλύ­φων… μας παρου­σιά­ζε­ται ως Άγιος!… Ανέ­βα­σε ένα βίντεο ο Κυριά­κος για τον Άγιο Πατέ­ρα του… και έσπευ­σαν να το δια­φη­μί­σουν ΟΛΑ τα ΜΜΕ!

Πηγή: newsbomb.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας