Συνωστισμός από πισίνες στην Εκάλη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Στην Εκά­λη υπάρ­χει συνω­στι­σμός από πισί­νες, ενώ σε μία επαρ­χια­κή πόλη των 17.000 κατοί­κων, υπάρ­χει μόνο μία πισί­να, στην οποία βολεύ­ο­νται όλοι… αυτή του Δημο­τι­κού Κολυμ­βη­τη­ρί­ου.

Η υπερ­συ­γκέ­ντρω­ση χρή­μα­τος κι εξου­σί­ας στα χέρια μερι­κών ατό­μων των Υπουρ­γεί­ων… μοι­ραία προ­κα­λεί γύρω από αυτά υπερ­συ­γκέ­ντρω­ση αχόρ­τα­γων απα­τε­ώ­νων κι αερι­τζή­δων, που βρί­σκουν πάντα τρό­πο να συμ­με­τέ­χουν στη δια­νο­μή των δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων των φορο­λο­γου­μέ­νων.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας