Τατιάνα: «Καρναβάλι το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό»

| upd 26 Ιανουαρίου 2018 10:46
0
64

Ακο­λου­θεί άρθρο για ενή­λι­κες. Σύμ­φω­να με τη λογι­κή που πήγε να περά­σει η εκπο­μπή της Τατιά­νας για το Συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης …ένας μόνο που ντύ­θη­κε καρ­να­βά­λι …αρκού­σε για να χαρα­κτη­ρι­στούν ανά­λο­γα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κόσμου.

Στον κόσμο της τηλε­ό­ρα­σης που οι παρου­σιά­στριες όπως η Τατιά­να …μετριού­νται στα δάχτυ­λα …έχου­με πολύ υψη­λά ποσο­στά πορ­νεί­ας. Να υπο­θέ­σου­με αντί­στοι­χα ότι όλες οι παρου­σιά­στριες είναι πρώ­τα πόρ­νες και μετά παρου­σιά­στριες; Ή ότι πλη­ρώνονται από άπλυ­τους Σαου­δά­ρα­βες για ανω­μα­λί­ες, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­λή­γουν με αιμορ­ρα­γί­ες στο Νοσο­κο­μείο;

Κι ένα ενδιαφέρον εύρημα από το οικοσύστημα της Google

Ανα­ζη­τάς στο Google για …πόρ­νη με το όνο­μα Ελέ­νη …και βγαί­νουν μπρο­στά ανώ­νυ­μες.
Ψάχνεις για πόρ­νη με το όνο­μα Τατιά­να …κι από όλες τις Τατιά­νες της Ελλά­δας …βγαί­νει μπρο­στά η παρου­σιά­στρια.

Κι όταν θα ρωτούν τα παι­διά της «Για­τί μαμά;» …τι θα τους πει άρα­γε; Ότι φταί­νε οι «φασί­στες»;

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: espressonews.gr

Πηγή: newsit.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας