Τη δόξα πολλοί εμίσησαν…το Δημόσιο Χρήμα ουδείς!

Εκλεκτός του Τσίπρα ο Παναγής Χρήστου

1
63

Ο λόγος για τον Χρή­στο Πανα­γή, ο οποί­ος από το κίνη­μα ενά­ντια στα διό­δια, διο­ρί­στη­κε ειδι­κός σύμ­βου­λος στο Οικο­νο­μι­κό Γρα­φείο της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πρω­θυ­πουρ­γού.

Στο παλιό­τε­ρο αυτό βίντεο έκα­νε δηλώ­σεις, ως μέλος του κινή­μα­τος ενά­ντια στα διό­δια, για τις διώ­ξεις των εργο­λά­βων στους συντρό­φους και συνα­γω­νι­στές του.

Πανα­γής Χρή­στος: Από τους αγώ­νες κατά των διο­δί­ων στο γρα­φείο του Πρω­θυ­πουρ­γού from Omada Alithias on Vimeo.

Πηγή: Ομά­δα Αλή­θειας

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας