Τσακαλώτος: Κίνδυνος για τις τράπεζες αν δεν προχωρήσουν οι πλειστηριασμοί

| upd 10 Νοεμβρίου 2017 15:41
2
352
Ευκλείδης Τσακαλώτος. REUTERS/Francois Lenoir

Ανη­συ­χεί ο «αρι­στε­ρός» Τσα­κα­λώ­τος μήπως οι τοκο­γλύ­φοι δεν μπο­ρέ­σουν να αρπά­ξουν στα γρή­γο­ρα τα σπί­τια των φτω­χών που λεη­λα­τή­θη­καν κι έμει­ναν άνερ­γοι σκό­πι­μα ως απο­τέ­λε­σμα της ανεκ­δι­ή­γη­της φορο­λη­στεί­ας που τους επέ­βαλ­λαν οι μαφιό­ζοι της κυβέρ­νη­σης.

Μόλις τελειώ­σουν την απο­στο­λή τους και ικα­νο­ποι­ή­σουν τη δίψα για αίμα των τοκο­γλύ­φων …όλοι αυτοί οι πρά­κτο­ρες-πολι­τι­κοί θα σκορ­πί­σουν στις πέντε ηπεί­ρους, να γλε­ντή­σουν τα κλεμ­μέ­να …κι εμείς θα ψάχνου­με στέ­γη και συσ­σί­τιο, πριν καν αντι­λη­φθού­με πως μας την έφε­ραν.

Θυμά­στε τον Μόσ­σια­λο; Ήρθε από το που­θε­νά, εκλέ­χτη­κε, ψήφι­σε το Μνη­μό­νιο να σωθούν οι ξένοι τοκο­γλύ­φοι κι εξα­ε­ρώ­θη­κε.

Πηγή: Real.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Η Γη που ήταν και είναι ο Παρά­δει­σος για εσάς τους μια­σμα­τι­κούς των ρυπα­ρών φυλών του Ισρα­ήλ θα γίνει τώρα οι κόλα­σή σας ..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας