Βιώνουμε καταστάσεις βγαλμένες από τον «έμπορο της Βενετίας»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
63

Αν σκε­φτεί κανείς πόσους νεκρούς προ­κά­λε­σαν οι Δυτι­κοί και πόση δυστυ­χία και κατα­στρο­φή άφη­σαν πίσω τους στη Συρία προ­σπα­θώ­ντας να επι­βάλ­λουν μία δική τους κυβέρ­νη­ση πρα­κτό­ρων… θα πρέ­πει να αισθα­νό­μα­στε και τυχε­ροί που στην Ελλά­δα αρκέ­στη­καν να κατα­στρέ­ψουν τους μισούς Έλλη­νες και τα 2/3 της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας απα­ξιώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να περιου­σί­ες εκα­το­ντά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων.

Κι όλα αυτά για να μην χάσουν ούτε μισό ευρώ κάποιοι κερ­δο­σκό­ποι και κάποιες τρά­πε­ζες. Όπως ο Shylock δεν νοια­ζό­ταν αν θα πέθαι­νε από αιμορ­ρα­γία ο έμπο­ρος της Βενε­τί­ας …αρκεί να έπαιρ­νε την υπο­θη­κευ­μέ­νη λίβρα σάρ­κας …έτσι ακρι­βώς κι οι ξένοι τοκο­γλύ­φοι και οι ελλη­νό­φω­νοι πρά­κτο­ρές τους στη Βου­λή, δεν νοιά­στη­καν ποτέ και καθό­λου για το κόστος της «σωτη­ρί­ας» των κερ­δο­σκό­πων.

Πηγή: news247.gr
Πηγή: imerisia.gr

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας