«Βράζει» η Κύπρος: Στους 43 βαθμούς ο υδράργυρος

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
15

Θερµή αέρια µάζα επη­ρε­ά­ζει την Κύπρο, η οποία μπή­κε σε κλοιό καύ­σω­να. Η μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία προ­βλέ­πει ότι αύριο, Κυρια­κή, στο εσω­τε­ρι­κό ο υδράρ­γυ­ρος θα ανέλ­θει στους 43 βαθ­μούς Κελ­σί­ου από τους 41, που ήταν το Σάβ­βα­το.

Στα παρά­λια η θερ­μο­κρα­σία ήταν 35 βαθ­μοί και 32 στα ψηλό­τε­ρα ορει­νά. Από­ψε, σύμ­φω­να με την μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία η θερµο­κρα­σία θα είναι 27 βαθµοί στο εσω­τε­ρι­κό, γύρω στους 25 στα παρά­λια και στους 22 βαθµούς στα ψηλό­τε­ρα ορει­νά.

Λόγω των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών οι ιατρι­κές υπη­ρε­σί­ες και υπη­ρε­σί­ες Δημό­σιας Υγεί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας εξέ­δω­σαν οδη­γί­ες προς το κοι­νό για την πρό­λη­ψη ανε­πι­θύ­μη­των επι­δρά­σε­ων στον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό από τον καύ­σω­να.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας