ΖΩΑ: Μια φωτογραφία που πρέπει να μας κάνει σκεπτικούς!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
25

Μία φωτο­γρα­φία που θα πρέ­πει να μας κάνει να σκε­φτού­με. Τα ζώα δεν μπο­ρούν να μιλή­σουν, να μας εκφρά­σουν τις σκέ­ψεις τους, αυτό που νιώ­θουν …κι αυτό το «μετα­φρά­σα­με» όπως μας βόλευε προ­κει­μέ­νου να τα εκμε­ταλ­λευό­μα­στε με κάθε δυνα­τό τρό­πο.

Για το τρί­χω­μά τους, για την ομοιό­τη­τα των οργά­νων τους με αυτά του ανθρώ­που, για το κρέ­ας τους, για τα κέρα­τα ή τα δόντια τους.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας